« terug naar vorige pagina

De huisarts en uw eigen risico

Huisarts en eigen risico; Wat valt niet onder eigen risico

De zorg van de huisartsenpraktijk gaat niet ten koste van uw eigen risico. Dit betreffen alle telefoontjes, spreekuren en visites. Dit geldt ook voor huisartsenzorg verleend door doktersassistenten, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. Er wordt voor deze zorg geen beroep gedaan op uw eigen risico.
Ook voor de ketenzorg die gegeven wordt in de huisartsenpraktijk bij chronische ziekten zoals Diabetes, COPD en Hart- en Vaatziekten wordt uw eigen risico niet aangesproken.

Huisarts en eigen risico; Wat valt wel onder het eigen risico

Als de huisarts extra onderzoek aanvraagt zoals foto’s, bloedonderzoek of urinekweken, u medicatie toedient (bijvoorbeeld injecties op het spreekuur of thuis) of voorschrijft, dan valt dit wel onder het eigen risico. Als de huisarts u verwijst naar een andere hulpverlener of naar het ziekenhuis kan het vallen onder het eigen risico.
De huisarts is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kosten die bijvoorbeeld voor onderzoek of een verwijzing naar een specialist bij u in rekening worden gebracht. De huisarts heeft geen zicht op de hoogte van het bedrag dat andere zorgaanbieders in rekening kunnen brengen. Ook is de huisarts er niet van op de hoogte wat wel of niet valt onder het eigen risico. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar of de hulpverlener naar waar u toe verwezen bent.
Het is voor de huisarts niet werkzaam om u op de hoogte te stellen voor elke actie die kan vallen onder het eigen risico. Vandaar deze notitie, die u kunt vinden op onze website of in de wachtkamer.