« terug naar vorige pagina

Klachten en Complimenten

Klachten en Complimenten Praktijk Chung en Lam

Heeft u een compliment of een tip? Over één van de medewerkers of over het centrum? Bespreek dit dan met de persoon waar het om gaat. Leg uit waar u tevreden over bent. Tips en Complimenten horen wij graag!

Heeft u een klacht? Bespreekt uw klacht met uw zorgverlener. Komt u er samen niet uit, vul dan het onderstaande klachtenformulier in. U kunt ook een klachtenformulieren krijgen van de doktersassistente. Binnen een week ontvangt u een ontvangstbevestiging en informatie over de afhandeling van de klacht.

Waarover kunt u klagen?

U kunt klagen over zorgverleners en faciliteiten van Gezondheidscentrum ‘de BRUG’. U kunt een klacht doorgeven over de medische behandeling, de bereikbaarheid, de manier waarop er met u wordt omgegaan of over de voorzieningen in het gebouw etc.

En dan?

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Geschilleninstantie huisartsenzorg

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Klachtenregeling

Medewerkers van de huisartsenpraktijken zijn aangesloten
bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg.

Postbus 8018,  5601 KA Eindhoven
088 022 91 90
www.skge.nl

Klachtenformulier praktijk Chung en Lam

Klachtenformulier praktijk Chung en Lam
  • Invulformulier klachten

  • Gegevens indiener

  • Gegevens patiënt

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.